GS – ניהול ופיקוח פרויקטים

 

אתר נגלל בו יש קישורים לפרויקטים שונים של החברה.

האתר מחולק ל5 אזורים שונים בם ניתן לקרוא אודות החברה, לוגואים של לקוחות,
תהליך העבודה וכמובן טופס יצירת קשר.

בכל עמוד הפרויקטים ניתן לקבל מידע אודות הפרויקט וגלריות להמחשה.

את המיתוג אנו עיצבנו בקו עכשווי ונקי.