GS – ניהול ופיקוח פרויקטים

אתר תדמיתי עבור חברת GS ניהול ופיקוח פרויקטים העוסקת בפרויקטים לוגיסטים, ציבוריים, תקשורתיים ועוד.

זהו אתר נגלל בו יש קישורים לפרויקטים שונים של החברה.

האתר מחולק ל5 אזורים שונים בם ניתן לקרוא אודות החברה, לוגואים של לקוחות,
תהליך העבודה וכמובן טופס יצירת קשר.

בכל עמוד הפרויקטים ניתן לקבל מידע אודות הפרויקט וגלריות להמחשה.

מיתוג ועיצוב: artplus web